Google
 
Web www.frlgids.nlGELOOF.FRLGIDS.NL geloof startpagina
 FRLgids
Home
Aanmelden
Adverteren
BannersKerken
 Geref. Zendingscomm., Arum
 Chr. Gem. Het Keerpunt, Bolsward
 Kerk, Cornjum
 Ger. Kerk Vrijg., DamwoudeProtestantse kerk Drachten
 Rehoboth Gemeente. Drachten
 SOW kerk "De Oase" Drachten
 Vrije Baptisten Bethel, Drachten
 Grote Kerk, Harlingen
 Hv Gemeente Harlingen-Midlum
 Kerkplein Joure, Joure
 St. Bonifatiustoren, Leeuwarden
 Evangelie Gemeente, Leeuwarden
 Ger. Kerk Leeuwarden-West
 Raad van Kerken, Leeuwarden
 SOW Camminghab., Leeuwarden
 Herv. Ger. Kerkgem., Tytsjerk
 Kerk JC hdld, Zwaagwesteinde


Vakantie
 YMCA Vakanties, Hollum
 YMCA Kollumeroord, Kollum

waddenhotels.nl
gemakkelijk, snel en voordelig,
thuis uw vakantie boeken,
op de mooiste lokaties.

Divers
 Friesland Muurkrant Agenda
 Werkgroep G&H Friesland
 Zondags Nieuwsblad
Logeeradres Phazez Joure Sneek

Jeugd
 Studenten Pastoraat Leeuwarden

Muziek
 Interkerk. Mannenkoor, Bergum
 Gospelband Sinjael, Donkerbroek
 Celebrate Now, Leeuwarden
 Franciscus themakoor, Lwd
 Interkerk. Mannenkoor, Sneek

Winkels
 De Regenboog, Bolsward

 
Copyrigh t 2000-2005, Hegedyk Media. Contact: info@FRLgids.nl