Google
 
Web www.frlgids.nlKUNST.FRLGIDS.NL kunst en cultuur startpagina
 FRLgids
Home
Aanmelden
Adverteren
Banners

 Gerelateerd
fierljeppen
kaatsen
literatuur
muziek
rondvaarten
theaters


Musea
 AldFears Erf Route
Karmelklooster Drachten
 Fries Landbouwmuseum, Exmorra
 Eise Eisinga Planetarium, Franeker
 Willem van Haren, Heerenveen
 Hidde Nijland, Hindeloopen
 Dekema State, Jelsum
 Museum Joure
 FLMD, Leeuwarden
 Fries Museum, Leeuwarden
 Natuurmuseum Fryslân, L'warden
 Verzetsmuseum, Leeuwarden
 Bildts Infosintrum, Oudebildtzijl
 Scheepvaart Museum, Sneek
 Modelspoormuseum, Sneek
 Opel Museum, Tijnje
 Jopie Huisman Museum, Workum
 Warkums Erfskip, Workum


Galerie

 By Frank kunst op maat, Dokkum
 Henk Hofstra Drachten
 Wielsmahus, Grou
 Galerie De Huiskamer, Harlingen
 Friese kunst te koop, Leeuwarden
 Artemisia Leeuwarden
 St. Joseph Galerie, Leeuwarden
 Friese Kunst & Antiek Leeuwarden
 Kunst Galerie Martin van Seijen
 Erik Zwezerijnen, Marsum
 ZoFier galerie Nieuweschoot
 Friesland 2000, Sneek
 Het Kompas, Steggerda
 Galerie Smarius, Sonnega
 Anna's Gallery, Terherne
 Beeldenpark Ulenest, Tijnje
 La Lanka, Tijnje
 Galerie Berger
 Galerie ter Beek
 Galerie het Gemaal
 Beeldentuin La Lanka Tijnje


Kunstcentrum
 Kunstuitleen Dongeradeel
 Art Actueel, Giekerk
 Toanhus, Joure
 Sprezzatura, Leeuwarden
 De Gouden Phoenix


Divers
 20.000 prentbriefkaarten
 Bierbrouwerij Us Heit, Bolsward
 Cultuurkaart van Friesland
 Dantumadeel in verzamelingen
 Kultuuragenda Het Bildt
 Kunst aan de kust, Harlingen  Kunstroute Franekeradeel, Franeker
waddenhotels.nl
gemakkelijk, snel en voordelig,
thuis uw vakantie boeken,
op de mooiste lokaties.

Kunstenaars

 Friese Vakver. Kunstenaars FRIA
 Glaskunst Hooghiemstra, Aldtsjerk
 Age Hartsuiker
 E. Schotanus
 Vries Art, Balk
 Jan Kooistra, Damwoude
 Carola visser-weick, Damwoude
 Jelly Timmer De Wilgen
 Glasatelier Ton de Bruin, Dokkum
 Kunstschilder Jiddje, Drachten
 Atelier It Plein 19, Easterlittens
 Glaskunst 't Quakeltje, Exmorra
 Peter B. van Houten, Foudgum
 Werken van papier, Giekerk
 Boris Joeri Brink, Goutum
 Graaf v Medwert, Hantumeruitb.
 Atelier Joke Ket, Hardegarijp
 Airbrush Cornelis Harkema
 Bert Nienhuis, Harlingen
 Marten Blom, Harlingen
 Herman Troost, Heerenveen
 Glasatelier JJIP, Heerenveen
 Nico Gijsbers, Heerenveen
 Antje Veldstra, Hindeloopen
 Isprit body-art, Hindeloopen
 Katrien Jansen, Kolderwolde
 Bonne Broersma, Leeuwarden
 Burok Art Editions, Leeuwarden
 Doet Boersma, Leeuwarden
 Gerard Boersma, Leeuwarden
 Evelien de Boer, Leeuwarden
 Gerard Boersma, Leeuwarden
 E. Snellen Vollenhoven, Lwd
 Hennie de Boer, Leeuwarden
 Peter Boonstra, Leeuwarden
 Richard Eerdmans, Leeuwarden
 Henk Pietersma, Leeuwarden
 Murk van Stralen, Leeuwarden
 Tegelatelier Walstra, Leeuwarden
 Willem Mook, Leeuwarden
 Daan van Zomeren Leeuwarden
 Dinie Boogaart, Nijega
 `t Kommissie Huys
 Daan Parmentier Noardburgum
 Spirit Art, Oosterwolde
 Henk Rusman, Oude Bildtzijl
 Kirsten Zwijnenburg, Oude bildtzijl
 Rhodis, Oude Leije
 Hein Kocken,  Oude Leye (Frl.)
 Alewijnse, Pingjum
 Minke Sikma, Schettens
 Glasatelier Jaap Deen, Sloten
 D. Meer, Sneek
 Karin Poiesz illustratrice en  grafisch ontwerpster Sneek
 Gert Jan Veenstra, Sneek
 Wiebe van der Zee, Sneek
 Gerda Hulsinga, Surhuisterveen
 Tamme Hoekstra, Surhuisterveen
 Hilly Veenstra, Twijzelerheide
 Koperkunst, Twijzelerheide
 G.J. Veenstra, Workum
 Julia Veenstra, Drachten
 Harry Wedzinga, Franeker
 Beeldenpark Deulen, Tijnje
 Atelier Alien, Reduzum
 Lidwien Sloot, Dokkum
 D van Kampen Leeuwarden
 atelier Bauke Feenstra Workum
 Rein Hooghiemstra Marrum
 Harmen's Art Balk
 Mazl Art Harlingen
 Hedda Buijs Echtenerbrug
 Allard Elout Rotstergaast
 Frans Faber Allingawier
 Atelier Melanie Pitz-Eich Oude Leije
 Geneviève Gougon Leeuwarden


Klederdracht
 Boalserter Skotsploech, Bolsward
 Dockumer Skotsploech, Dokkum
 Aald Hielpen, Hindeloopen

Toneel en cabaret
 Tryater
 Klun en Knoffel, Hantum
 Soundguard, Idaerd
 Iepenloftspul Jorwert
   Theatergroep Zon Leeuwarden

Molens
 Molenvaria

 
© Copyrigh t 2000-2005, Hegedyk Media. Contact: info@FRLgids.nl