Google
 
Web www.frlgids.nlONDERWIJS.FRLGIDS.NL onderwijs startpagina
 FRLgids
Home
Aanmelden
Adverteren
Banners

 Gerelateerd
IT-opleiding
Basisonderwijs
 Ver. PCBO Dongeradeel
 PCO Lemsterland
 Openbaar Onderwijs Skarsterlan
 CBS Ds Hasperschool, Akkrum
 CBS Mooitaki, Beetgumermolen
 CBS Fugelsang, Berlikum
 CBS De Bron, Bolsward
 KBS Sint Maarten, Bolsward
 OBS 't Partoer, Burgum
 CBS De Foarikker, Britsum
 OBS De Bolder, Drachten
 CBS 't Foarhus, Drachten
 OBS De Swetten, Drachten
 CBS De Tille, Drachten
 CBS Het Mozaiek, Drachten
 CBS It Ambyld, Drachten
 KBS De Tarissing, Drogeham
 CBS It Anker, Dronrijp
 CBS Mr. K.J. Dijkstraschool, Elsloo
 KBS De Kabas, Franeker
 OBS Kleyenburg, Franeker
 CBS Wynroas, Harkema
 Jenaplan Bernebrege, Heerenveen
 OBS Letterbeam, Heerenveen
 Jenaplan De Ynlaet, Heerenveen
 CBS Kon. Wilhelmina, Hollum
 Basisschool De ReinbŰge, KŻbaard
 Dalton De Wester, Leeuwarden
 CBS Dr. Algraschool, Leeuwarden
 OBS De Vrijheid, Leeuwarden
 Prins Const.school, Leeuwarden
 Willem Alexander, Leeuwarden
 OBS De Tjongerschool, Mildam
 KBS Kardinaal de Jong, Nes
 KBS De Tarissing, Nes
 OBS Buttinga, Oosterwolde
 OBS De Oprel, Oude Bildtzijl
 CBS De Tarissing, Oudehaske
 CBS De Walikker, Oudemirdum
 CBS De Paadwizer, Parrega
 CBS De Trieme, St. Johannesga
 KBS Thomas van Aquino, Sneek
 De Hanwizer, Vrouwenparochie
 PCB De Wegwijzer, Wolvega
 CBS De Twine, IJlst
 OBS Epemaskoalle, IJsbrechtum
 OBS Zandhuizen, Zandhuizen
 De Westreen, Zwaagwesteinde

Divers
 Circusschool, Leeuwarden


Opleidingen
 Centro de Estudios, Leeuwarden
 Fryske Akademy, Leeuwarden
 Plato, Leeuwarden
 Ideemajeur,Leeuwarden
 Ato bedrijfstrainingen, Oenkerk
 DC taleninstituut Drachten

waddenhotels.nl
gemakkelijk, snel en voordelig,
thuis uw vakantie boeken,
op de mooiste lokaties.


Beroepsonderwijs
 AOC Friesland
 Noordzee College, Harlingen
 CHN, Leeuwarden
 Friese Poort, Leeuwarden
 Friesland College, Leeuwarden
 ICT Lyceum, Leeuwarden
 Noordelijke Hogesch. Leeuwarden
 Van Hall Instituut, Leeuwarden


Voortgezet onderwijs
 OSG Sevenwolden
 Dockingacollege, Dokkum
 Drachtster Lyceum, Drachten
 Singelland, Drachten
 CSG Van Schurman, Franeker
 Groep 3, Piter Jelles, Leeuwarden
 CSG Bogerman, Sneek
 RSG Magister Alvinus, Sneek
 Linde College, Wolvega

Speciaal onderwijs
 De Skelp, Drachten
 SBO It Heechhof, Drachten
 RT Praktijk, Menaldum

Dispuut/studentenver.
 Grata Novitas, Leeuwarden
 LHP, Leeuwarden
 SV Ataraxia, Leeuwarden
 SV Futurum Vivens, Leeuwarden
 SV Osiris, Leeuwarden
 SV Sempiternus, Leeuwarden
 Wolweze, Leeuwarden

Dansschool cursus
 Dansschool Jacob Meijer, Boijl
 Fair & Square, Harlingen
 Saco Velt, Leeuwarden
 Vergonet, Sneek
 Orientaalsdansen, drachten

Begeleiding en ondersteuning
 Huiswerkbeg. Intercollege
 Adm. Servicebureau, Leeuwarden
 Compaz advies, Leeuwarden
 Masther Mediation Hardegarijp

 
© Copyrigh t 2000-2005, Hegedyk Media. Contact: info@FRLgids.nl