Google
 
Web www.frlgids.nlSPORT.FRLGIDS.NL sport startpagina
 FRLgids
Home
Aanmelden
Adverteren
Banners

 Gerelateerd
elfstedentocht
paard.frlgids.nl
watersport


Voetbal
 Voetbal Noord
 VV, Balk
 Broekster Boys, Damwoude
 VV TFS, Drachtster Comp.
 VV, Dronrijp
 D4 VV, Heerenveen
 SC Heerenveen
 SC Heerenveen Fanatics
 SC Heerenveen Fansite
 SC, Joure
 VV Kollum
 Cambuur, Leeuwarden
 Comme ci omme ca, Leeuwarden
 Zwaluwen, Leeuwarden
 CVVO, Lemmer
 VV De Lauwers, Munnekezijl
 Top 63, Oppenhuizen
 VC, Rinsumageest
 O.N.S., Sneek
 VV Oranje Nassau, Sneek
 VV QVC, Stavoren
 VV Suameer
 VV 't Fean 58, Surhuisterveen
 VV Surhuisterv., Surhuisterveen
 WWS, Wolvega
Voetbalmaten.nl


Rugby
 Rugby Club, Drachten
 Rugbyclub De Wrotters, Gorredijk
 RC Greate Pier, Roordahuizum
 Feanster Rugby Club Heerenveen

Darts

 Friese Darts Bond
 Dartcafe 't Swaantje, Balk
 Dartclub 't Filtsje, Kollum
 Ofswaaiers, Sumar
 Evert Kluitenberg
 EMD


Lopen en rennen
 Loopver. Friesland, Britsum
 Athleta, Grou
 RRC, Joure
 St. Jabikspaad Fryslan

Turnen
 GV DOS, Dronrijp
 AV Athleta, Grou
 Turnschool Heerenveen
 Csc Joure
 Sportvereniging Kollumerzwaag

Zwemmen en waterpolo
 Z&PC, Bolsward
 Z&PC De Granaet, Dokkum
 Avena, Joure
 ZV Orca, Leeuwarden
 Waterpolo Heerenveen

Basketbal
 Dyna 75, Heerenveen
 ESBC Menhir, Sneek
 Belial, Surhuisterveen

Wielrennen en fietsen
 Fries Fietsarchief
 Dokkum Woudenomloop, Dokkum
 Wielervereniging, Drachten
 Wielerver. Olympia, Heerenveen
 Friesche Leeuw, Leeuwarden
 Fietstourclub, Smallingerland
 Toerclub Rally, Sneek
 Profronde Surhuisterveen
 Otto Ebbens, Zwaagwesteinde

Korfbal
 KNKV Noord
 Vlug en Vaardig, Garyp
 LDODK, Gorredijk
 Wez Warber, Goutum
 Blauw Wit, Heerenveen
 ZVV Noord, Heerenveen
 WWMD, Hemrik
 Kinea, De Knipe
 LKC Friso, Leeuwarden
 Stanfries, Reduzum
 VKC, Siegerswoude
 KV DTS, Surhuizum

Biljart
 BC Dongeradeel, Dokkum
 BC De Blauwe Bal, Joure
 Pasma sport & spel, Leeuwarden
 Freedstjitters, Scharsterbrug
 Genootschap van Heeren, Wirdum

Duiken
 Duikteam, Drachten
 Duikteam, Heerenveen
 Duikclub Stingray, Leeuwarden
 Moby Dick, Sneek

Hengelsport
 Visvrienden
 Neptunus sportvissen, Harlingen
 Zeevissen Veltman, Harlingen
 Hengelsport Ver., Lemmer
 Viswormen

Survival
 Wampex, Drachten

Karting
 Postbank Karting, Burgum
 Kartbaan, Leeuwarden
waddenhotels.nl
gemakkelijk, snel en voordelig,
thuis uw vakantie boeken,
op de mooiste lokaties.

Kaatsen
 Horeca Straatkaatsen
 VvV Sjirk de Wal, Dronrijp
 Kaatsbond, Franeker
 PC, Franeker
 Lanenkaatsen, Harlingen
 It Wetterlan, Grou
 OG-Huizum, Leeuwarden
 Jacob Klaver, Mantgum
 KV Minnertsga

Fierljeppen
 Frysk Ljeppers Boun
 Fierljeppen in Joure
 Fierljep Centrum Zwaagwesteinde

Sportcentrum & fitness
Bodde Bouman, Dokkum
Fitworld, Dokkum
Sportbedr. Smallingerl., Drachten
The Sportsclub, Drachten
Sportcentrum Kortezwaag, Gorredijk
Unifit, Gorredijk
Healthclub leeuwarden Leeuwarden
Sportschool Bodyshape L'warden
My Fit, Leeuwarden

Tennis

Tennisclub Dokkum
 DLTC, Drachten
 Tv Grou
 Tenniskamp N-NL, Heerenveen
 LTV De Bontekoe, Leeuwarden
 TC 't Nijlan, Leeuwarden
 Tennis/Squash Centrum, Wolvega
 Tennis Club, Ysbrechtum
 TV Wirdum-Swichum Wirdum


Handbal
 Sertorius, Drachten
 HV Heerenveen
 VKH, Joure
 Hellas57, Leeuwarden
 HV Stiens

Volleybal
 Grouw64, Grou
 Iverto, Irnsum
 VC Joure
 S.V.V. Icarus, Leeuwarden
 Swette Switters, Scharnegoutum
 Vovesa, Sint Annaparochie
 Volleybalver. DSVS, Medaldumadeel
 SDO Noordwolde, Noordwolde

Schaken en dammen
 Prov. Friese Dambond
 SC De 2 Kastelen, Gerkesklooster
 Schaakclub Gorredijk
 SSV Midfryslan, Grou
 Schaakclub Heerenveen
 Damclub Huizum, Leeuwarden
 SC De Burght, Leeuwarden
 Schaakver. Philidor, Leeuwarden
 Damclub de Stadige  Strikers,  Menaldum
 Schaakclub Sneek
 SC Tinke & Sette, Twijzelerheide

Sportwinkel
 Live Bait Hengelsport, Balk
 Veneboer, Drachten
 Maarten de Jong, Gorredijk
 Friesland Sportprijzen Zwgwest.

Badminton

 BC Drachten
 Hbc de wadden Harlingen
 BC Leeuwarden
 BC Poona '64, Leeuwarden
 Stichting L.B.C.


Zweefvliegen
 Friese Aero Club, Leeuwarden

Vechtsport
 Tsunami, Leeuwarden
 Fight Club Sandman drachten,  zwaagwesteinde
 Krijgskunsten in Friesland

Tafeltennis
 TTV Dokkum
 TTV Schieringen, Leeuwarden

Triathlon
 Triatlon, Heeg
 't Fean, Heerenveen

Hockey
 Graspiepers, Drachten

Schaatsen
 De Sprinters
 Friese Schaatsselectie
 Ijsclub De Polder, Bantega
 Baanselectie jr., Heerenveen
 Thialf, Heerenveen
 Fanclub Annamarie Thomas
 Fanclub Rintje Ritsma
 Schaatsgroep De IJsster, Sneek
 IJsclub de trije doarpen, beetgum

Sportklimmen
 Mastklimmen, Akkrum
 FSV Friends, Leeuwarden

Divers

 Schietsport Vereniging, Drachten
 Go ver. Leego, Leeuwarden
 Skateplaza, Leeuwarden
SPORT fryslân Leeuwarden


 
© Copyrigh t 2000-2005, Hegedyk Media. Contact: info@FRLgids.nl